Інформація

На виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації» Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Надання публічної інформації Державне підприємство “Берегівське ЛГ”  здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Інформацію, що становить та комерційну таємницю, ДП «Берегівське ЛГ» надаватиме відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації»