Лісова сертифікація

Державне агентство лісових ресурсів України

Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства

Державне підприємство «Берегівське лісове господарство»

Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру, стандартів. Екологічно збалансоване і відповідальне ведення лісового господарства забезпечує заготівлю лісоматеріалів та іншої лісової продукції при одночасному збереженні біорізноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів.

Соціально орієнтоване ведення лісового господарства сприяє зростанню добробуту місцевого населення і суспільства в цілому, а також стимулює місцеве населення зберігати лісові ресурси.

Економічно життєздатне використання лісових ресурсів означає, що лісове господарство і лісокористування організовані й управляються таким чином, щоб бути прибутковими, проте не за рахунок виснаження лісових ресурсів і природних екосистем.

Сертифікація ведення лісового господарства (або лісова сертифікація) — це відносно новий процес, який швидко розвивається і стрімко змінює звичний вигляд світової торгівлі лісоматеріалами. Якщо раніше при укладанні контрактів на постачання лісопродукції покупців цікавили якість, строки постачання та ціна, то тепер до цих вимог додається ще й вимога екологічної сертифікації. Площа сертифікованих лісів у світі невпинно зростає і перевищує
355 млн. га. Сертифікована лісова продукція вже широко продається на розвинених ринках, все більша кількість споживачів надає їй перевагу. Наявність сертифікованої продукції стає пропуском на екологічно чутливі європейські ринки, особливо таких країн як Німеччина, Великобританія та Голландія.

В своїй лісогосподарській діяльності державне підприємство «Берегівське лісове господарство» дотримується, і буде далі дотримуватися, всіх чинних законів, нормативно-правових актів, адміністративних вимог, а також ратифікованих державою міжнародних угод, конвенцій і договорів. Політика підприємства спрямована на раціональне, невиснажливе використання, збереження відновлення лісів, покращення природоохоронних, захисних, рекреаційних і інших функцій та покращення стану довкілля, вирішення нагальних екологічних і соціальних питань.

Лісова сертифікація є процедурою оцінювання відповідальності системи ведення лісового господарства підприємства встановлення міжнародним вимогам, тобто вони є інструментом забезпечення якості лісоуправління лісоуправління та лісокористування на засадах сталого розвитку.

Проводяться вона на одиниці господарювання ДП “Берегівський лісгосп” з 2005 року, незалежно від підприємства міжнародними експертами згідно з прийнятими стандартами за системою FSC®

(Код ліцензії FSC-C134380)( Forest Stewardship Council)  – незалежної, неприбуткової неурядової організації, що створена для підтримки екологічного незалежного, соціально корисного та економічного життєздатного управління світовими лісами.

30 березня 2020 року набув чинності FSC®, національний стандарт системи ведення лісового господарства для України (FSC STD-UKR-01-2019 V 1-0). Який адаптує і удосконалює Принципи і Критерії та є застосованим для всіх видів лісогосподарської діяльності, які стосуються FSC сертифікації в Україні. Цей стандарт застосовується до всіх типів лісів, продукції та послуг, включаючи не деревну лісову продукцію (НДЛП) та послуги екосистем. Політика ДП «Берегівське лісове господарство» полягає в дотриманні Принципів, критеріїв та національних індикаторів затверджених в стандарті FSC STD-UKR-01-2019 V 1-0.

10 принципів Лісової наглядової ради (FSC®)

Принцип 1. Дотримання законодавства (критерії-8)

Принцип 2. Права працівників та умови працевлаштування (крітерії-6)

Принцип 3. Права тубільних народів

Принцип 4. Стосунки з громадами (критерії-4)

Принцип 5. Вигода від лісів (критерії-5)

Принцип 6. Цінності довкілля та впливи (критерії-10)

Принцип 7. Планування господарювання (критерії-6)

Принцип 8. Моніторинг та оцінювання (критерії-5)

Принцип 9. Особливі цінності для збереження (критерії-4)

Принцип 10. Виконання господарських заходів (критерії-12)

Декларація про дотримання принципів та критеріїв FSC® ДП «Берегівське лісове господарство»

Державне підприємство «Берегівське лісове господарство», скорочено ДП «Берегівський лісгосп», підпорядковане Закарпатському обласному управлінню лісового та мисливського господарства. Поштова адреса лісгоспу: 90233, Берегівський район, с. Яноші, вул. Головна, 50/а. Колектив підприємства усвідомлює сучасні вимоги до лісового господарства, яке повинне здійснюватися з метою задоволення матеріальних та духовних потреб теперішніх і майбутніх поколінь. Лісоуправління на засадах сталого розвитку передбачає гармонізацію екологічних, економічних і соціальних питань з метою забезпечення, невиснажливого використання лісів та підтримки їх багатогранних функцій у довгостроковій перспективі. ДП «Берегівське лісове господарство» бере на себе зобов’язання дотримуватись Принципів і критеріїв добровільної, екологічної сертифікації лісів за системою FSC® для України (Стандарт FSC-STD-UKR-01 2019. Поряд із низкою еколого-економічних принципів, підприємство приділятиме увагу соціальним питанням. Зокрема, на підприємстві і надалі існуватиме виважена політика працевлаштування, що полягає у:

 
Дотриманні чинного законодавства;
 
Не перешкоджанні робітникам у здійсненні їх прав та потреб, зумовлених національною, релігійною, статевою належністю, станом здоров’я, політичною чи статевою орієнтацією;
 
Униканні будь-якої дискримінації;
 
Забезпеченні справедливої оплати праці згідно з виконуваною роботою;
 
Формуванні оптимального графіку роботи персоналу;
 
Не використанні дитячої праці;
 
Не допусканні застосування фізичних покарань, словесних образ; 
 
Піклуванні про здоров’я робітників; 
 
Сподіваємось, що проголошені наміри знайдуть підтримку у працівників підприємства та у місцевого населення.